Klachten

Mocht u ondanks onze goede voornemens een klacht hebben, verzoeken wij u allereerst onze Algemene Voorwaarden en de FAQ (vaak gestelde vragen) te controleren. Deze staan vermeld op deze website. Hebt u het antwoord op uw vraag of klacht niet gevonden? Stel ons dan zo snel mogelijk op de hoogte van uw klacht. Dit kan op de twee manieren zoals hieronder staat beschreven:

E-mail

Indien u een klacht heeft omschrijf dan uw klacht en mail deze naar:support@naturaplaza.nl

Graag de volgende gegevens vermelden bij uw klacht: uw naam, adres, datum van aankoop, ordernummer en uw voorstel voor een oplossing.

Post

Omschrijf uw klacht in een brief naar:

Naturaplaza
Zutphenstraat 8
7575EJ Oldenzaal

Graag de volgende gegevens vermelden bij uw klacht: uw naam, adres, datum van aankoop, ordernummer en voorstel voor uw oplossing.

Artikel 16 uit Algemene voorwaarden- Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Waarom is het belangrijk mijn klacht bij Naturaplaza te melden?

Wij hebben ons als doel gesteld ons te omringen met tevreden klanten en wij gaan dus op zoek naar een goede oplossing. Uw signaal komt rechtstreeks terecht bij de eigenaar van Naturaplaza. Wij zullen uw melding met spoed in behandeling nemen en binnen 12 uur krijgt u van ons bevestiging van het ontvangst van uw klacht. Wij zullen te allen tijde streven naar een gepaste oplossing.